Profiel

Wie zijn wij?

Op de Bosboom staat uw kind centraal! Dit uitgangspunt vormt de basis van ons onderwijs. Wij maken gebruik van de drie pijlers : Zelfstandigheid, Samenwerken en Vrijheid (binnen veilige grenzen). Daarnaast vinden wij ook expressie en cultuur heel belangrijk. Ieder kind krijgt de mogelijkheid te laten zien waar het goed in is. Kinderen ervaren op deze manier dat ze waardevol zijn en leren waardering te hebben voor anderen.

We zijn een kleine school

Er heerst een intieme en prettige sfeer , waarin iedereen elkaar kent en met respect met elkaar omgaat.

 

Er is tijd voor individuele aandacht en de kinderen worden  optimaal voorbereid op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

 

De dramalessen, die vanaf groep 1 wekelijks gegeven worden, zorgen dat onze leerlingen zich sociaal-emotioneel zodanig ontwikkelen dat zij zich later vrij kunnen bewegen in de maatschappij.

 

Onze activiteiten richten zich niet alleen op schoolse zaken, ook zijn wij betrokken bij de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn de Brede School Activiteiten, De Blijvende Ontmoeting, naschools cursusaanbod, IPABO-klassen in de school, SKOA, uitstapjes in de omgeving en activiteiten zoals de jaarlijkse opruimactie in de wijk.