Overblijven

Extra faciliteiten

Tussenschoolse opvang wordt door de school zelf georganiseerd. Voor- en naschoolse opvang wordt door meerdere instanties in Alkmaar e.o. georganiseerd. Wij verwijzen u graag naar: SKOA. Voor meer info: www.skoa.nl