Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Ouders:
Gijs van Wijk (voorzitter)
Atif Yar
Dorothy Krijgsman

 

Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.

De MR van de Bosboom-Toussaint bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden en vergadert 6 à 8 keer per jaar, waarvan minimaal 2 keer met de directeur. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de nieuwsbrief. De MR vergadert, adviseert en besluit (mede) over het beleid van de school.

 

Dat kan gaan over het schoolplan, een nieuwe directeur, het personeelsbeleid, wie voor welke klas komt, het ICT-beleid, lesmethodes, maar ook over schoolreisjes, overblijven, pesten, het schoolplein, etc. Elke ouder of elk personeelslid die een zorg of een vraag heeft kan zich wenden tot (één van de leden van) de MR.

 

Team: Beja van den Brug, Annelies Pijlman en per vergadering één wisselend derde teamlid.